82. AVIJACIJSKA BRIGADA
OD BENINA DO MAHOVLJANA
Biblioteka Vojno vazduhoplovstvo, Knjiga 6
Izdavač: D.O.O. „Štampa“
Autori: Danko Borojević, Dragi Ivić i Željko Ubović
ISBN 978-86-86031-36-5
Jezik pisanja: srpski
Prilog: Miroslav D. Šljivić

Continue reading

 

 

SOKO J-20 KRAGUJ
Biblioteka Naša Krila, Knjiga I
Izdavač: Mario Hrelja, Beograd
Autori: Aleksandar Radić i Mario Hrelja
ISBN 978-86-901568-0-1
Jezik pisanja: srpski
Prilog: Miroslav D. Šljivić

Continue reading