NEBESKI ŠTIT SA ZEMLJE

SAMOHODNI RAKETNI SISTEM 2K12 KUB-M/KVADRAT
Biblioteka Posebna Izdanja Knjiga 27
Izdavač: Štampa, Ruma
Autori: Danko Borojević, Dragi Ivić, Željko Ubović i Zoran Vukosavljević
ISBN 978-86-86031-38-9
Jezik pisanja: srpski
Prilog: Miroslav D. Šljivić

Continue reading