SOKO J-20 KRAGUJ
Biblioteka Naša Krila, Knjiga I
Izdavač: Mario Hrelja, Beograd
Autori: Aleksandar Radić i Mario Hrelja
ISBN 978-86-901568-0-1
Jezik pisanja: srpski
Prilog: Miroslav D. Šljivić

Continue reading