NEBESKI ŠTIT SA ZEMLJE

SAMOHODNI RAKETNI SISTEM 2K12 KUB-M/KVADRAT
Biblioteka Posebna Izdanja Knjiga 27
Izdavač: Štampa, Ruma
Autori: Danko Borojević, Dragi Ivić, Željko Ubović i Zoran Vukosavljević
ISBN 978-86-86031-38-9
Jezik pisanja: srpski
Prilog: Miroslav D. Šljivić


Samohodni raketni sistem 2K12 Kub-M/Kvadrat je svoju svetsku slavu doživeo 1973. godine tokom  arapsko-izraelskog rata kada su jedinice egipatskog PVO-a napravile neverovatne uspehe u obaranju aviona izraelskog RV-a koje je do tada bilo nezamislivo. Danas je Kub i dalje u upotrebi iako je već sasvim dobro poznat sistem koji je pregazilo vreme i bez mnogo tajni ali u rukama dobro uvežbanih posada može da bude vrlo neprijatan za svakog agresora.
U knjizi o ovom samohodnom raketnom sistemu PVO od dobro poznate grupe autora (Danko Borojević, Dragi Ivić, Željko Ubović i „raketno pojačanje“ Zoran Vukosavljević) dolazi nam priča koja se čita u dahu a onda ponovo nekoliko puta da bi se sve dobro prostudiralo. Knjige o raketnim sistemima su vrlo retke iako je cela ta priča u svojoj osnovi vrlo dinamična i prava je šteta što ih nema mnogo više. Autori su se potrudili da nam pruže kompletan doživljaj od nastajanja Kuba pa preko njegove upotrebe u spomenutom arapsko-izraelskom sukobu (tj. sukobima) kao i  u nekim drugim konfliktima u kojima je upotrebljavan. Akcenat ove knjige je ipak na upotrebi Kuba kod nas i to od same odluke o nabavci preko uvođenja sistema u operativnu upotrebu u JNA, korišćenja tokom građanskog rata, agresije NATO pakta pa sve do današnjih dana. Kroz celo treće poglavlje se faktografski prate jedinice koje su bile opremljene ovim sistemom te se i na taj način pruža vrlo pregledna slika rasporeda i svih dešavanja u vezi sa njima od JNA, VSK, VRS, VJ, VSCG i na kraju VS. Štivo je bogato opisima upotrebe na našim prostorima čiji su izvori sami učesnici mnogih događaja u kojima je Kub bio u glavnoj ulozi te je ovo ujedno i odlično svedočanstvo. Baš taj momenat naracije samih učesnika ovoj knjizi daje izuzetnu vrednost koji čitaocu pruža veoma uverljivu sliku života u raketnim jedinicama u toku mirnodopskog perioda a posebno tokom borbenih dejstava. U knjizi su kroz te priče navedena sva potvrđena obaranja ovim raketnim sistemom na našim prostorima kao i spekulacije o mogućim pogotcima (uz ogradu samih autora da za njih ne postoje uobičajeni materijalni dokazi). Dobar šmek knjizi daje i navođenje delova iskaza stranih pilota (iz strane literature) koji su bili gađani tokom agresije NATO na SRJ 1999. Knjiga Samohodni raketni sistem 2K12 Kub-M/Kvadrat pored navedenih stvari sadrži i odlična objašnjenja i opise rada svih delova ovog sistema (RstON, Mečka, SLO...) sa pripadajućim radnim pozicijama oficira, podoficira i vojnika koji čine ovaj sistem (k-diri, operatori, vozači, planšetisti...) te i na taj način čitaocu pruža realnu sliku o obimu i složenosti rada jednog ovakvog sistema. Na 240 stranica sa odličnim skicama i šemama, c/b fotografijama od kojih su mnoge po prvi put objavljene (iz ličnih kolekcija) ova knjiga zaista pruža kompletnu sliku o ovom čuvenom samohodnom raketnom sistemu. Kao što sam već napomenuo na početku, ova knjiga se čita mnogo puta jer predstavlja pravi okean informacija o RS Kub te na taj način odlično popunjava mozaik dešavanja (istorijskih, političkih, ekonomskih...) na ovim prostorima od 70-ih godina prošlog veka do danas.
Knjigu toplo preporučujem i zahvaljujem se gospodinu Danku Borojeviću i celoj ekipi autora na ovoj sjajnoj knjizi.