RUSKA AVIJACIJA U SIRIJI

RUSKA AVIJACIJA U SIRIJI
Autori: Slaviša Vlačić i Aleksandar Radić
Izdavač: AEROMAGAZIN d.o.o.
ISSN 1450-6068
COBISS.SR-ID 225025548
Jezik pisanja: srpski


U izdanju AEROMAGAZINA je izašla vrlo interesantna publikacija koja se bavi upotrebom ruske avijacije u Siriji.
Autori su dokazani znalci vazduhopovne tematike Slaviša Vlačić i Aleksandra Radić što nam garantuje da na uvid dobijamo vrlo ozbiljno i krajnje interesantno štivo koje se „guta iz prve“.
Tema je upotreba vazduhoplovne komponente ruskog prisustva u konfliktu u Siriji koju autori obrađuju tako što nam redom prikazuju i opisuju svaki tip vazduhoplova koji je upotrebljen tokom izvršenih vazduhoplovnih operacija.
Publikacija je odlično ilustrovana fotografijama angažovanih vazduhoplova sa lica mesta tj. iz Sirije ili iz
vazduha u toku realizovanih letova a sve su dobijene putem agencije „Sputnjik“ od ruskog MOD-a.
U publikaciji su obrađeni sledeći vazduhoplovi:
-Su-24
-Su-25
-Su-30
-Su-34
-Su-35S
-Tu-22M
-Tu-95
-Tu-160
-Mi-8/17
-MI-24
-MI-28
-KA-52 Aligator
-An-124 Ruslan
-IL-76 kao i avioni posebne namene IL-20M, Tu-214R, Tu-154 i IL-62.