82. AVIJACIJSKA BRIGADA

 

82. AVIJACIJSKA BRIGADA
OD BENINA DO MAHOVLJANA
Biblioteka Vojno vazduhoplovstvo, Knjiga 6
Izdavač: D.O.O. „Štampa“
Autori: Danko Borojević, Dragi Ivić i Željko Ubović
ISBN 978-86-86031-36-5
Jezik pisanja: srpski
Prilog: Miroslav D. Šljivić

Continue reading