Vozilo A

VOZILO A
PRVENAC JUGOSLOVENSKE TENKOVSKE INDUSTRIJE
Autor: Milosav C. Đorđević
Jezik pisanja: srpski
Prilog: Miroslav D. Šljivić


Vozilo A, prvi tenk koji je proizveden u Jugoslaviji bio je zamišljen kao unapređena verzija čuvenog sovjetskog srednjeg tenka T-34/85. Ideja je bila da tadašnja FNR Jugoslavija sa svojim proizvodnim snagama započne serijsku proizvodnju srednjeg tenka kako bi se osamostalila i po tom pitanju nakon velikog političkog preokreta 1948. Pet na brzinu razvijenih, proizvedenih i sklopljenih Vozila A je svoj prvi javni nastup imalo na Prvomajskoj paradi u Beogradu 1950. Ubrzo nakon uspešno završenog defilea svih pet napravljenih vozila, već nakon nekoliko dana, bilo je na praktičnom opitovanju u oblasti Mladenovca i Aranđelovca gde je trebalo da pokažu svoje prave vrednosti. Sa ove vremenske distance ovaj opisani sled događaja bi bio sasvim logičan za neko novo borbeno sredstvo koje je prošlo sve faze razvoja i proizvodnje u zemlji koja je dovoljno tehnički i tehnološki razvijena ali...


Upravo to „ali“ je autor, general (u penziji), Milosav C. Đorđević odlično opisao u ovoj publikaciji. Sav napor i trud koji je bio uložen od strane zaista malog broja stručnjaka koji na raspolaganju nisu imali skoro ni minimum tehničko/tehnoloških sredstava koji su imali proizvođači velikih zemalja. U knjizi su opisane sve ideje i tehnička rešenja koja su manje ili više uspešno ugrađena u Vozilo A koje je moglo da bude pravi koren jedne nove linije OMJ u domaćoj izvedbi da je bilo više sluha, vremena i raspoloživih sredstava. Na prvi pogled tenk Vozilo A jeste bio kopija srednjeg tenka T-34/85 ali sa vrlo vidljivim razlikama u geometriji kupole, delom u naoružanju i sredstvima veze kao i u nekim drugim segmentima. Na posletku, ovo iskustvo razvoja i proizvodnje je ostavilo dubok trag u daljem razvoju kadra i tehničko tehnoloških sredstava tadašnje Jugoslavije iako su već nakon godinu dana počeli da pristižu savremeni tenkovi ali sa zapada. Publikacija Vozilo A je napisana vrlo pregledno i čitko, ilustrovana je fotografijama, skicama i tehničkim crtežima koja uz odličan tekst na svojih pedeset strana daje kompletnu sliku o ideji nastanka, razvoju i proizvodnji ovog tenka te je samim tim vrlo bitna u razumevanju tog doba i razvoju domaćih OMJ.  

Zahvaljujem se gospodi, autoru Milosavu C. Đorđeviću i Iztoku Kočevaru koji je uložio ogroman trud da ova knjiga
ugleda svetlo dana, na poslatom primerku ove sjajne publikacije.