IA 58A Pucara

Mesto: RAF Museum Cosford
Tekst i fotografije: Miroslav D. Šljivić

Prototip Pukare je poleteo 20.avgusta 1969. i u floti argentinskog RV-a (Fuerza Aérea Argentina) se zadržao sve do 1994.godine. Pukara je delo argentinskih inženjera i projektanata. A-515 je učestvovao u borbenim dejstvima tokom Foklandskog rata. Nakon zarobljavanja i potpisanog primirja, prebačen je u UK gde je neko vreme proveo u opitnom centru u Boscombe Down-u na opitovanju. Nakon završenih opitnih ciklusa ustupljen je RAF Museum-u u Kosfordu gde se i danas nalazi. Pukara A-515 je u letnom stanju.