Beli 719

Farbanje „719“
Tekst: Miroslav D. Šljivić
Ilustracije: Nikola D. Rađenović


MiG-21PFM vojnoevidencijskog broja 22719 je stigao u RViPVO JNA 23. jula 1968. Nakon svoje lovačko presretačke uloge u prestoničkom 204. lap-u, 22719 službu nastavlja u bihaćkom 117.lap-u u istoj ulozi, u prvo vreme u štabnom odeljenju puka da bi u drugoj polovini 1970-ih bio prezadužen u 125. lae istog puka. Prilikom prelaska u 125.lae, 22719 je bio na reviziji u VZ „Zmaj“ kada je i dobio probnu maskirnu šemu koju je nosio pet godina. Probna maskirna šema se razlikovala od dotadašnjeg načina jednoobraznog bojenja koja je bila u aluminijum/srebrnoj boji a sastojala se iz tri tada korišćene boje koje su se nazivale zagasito zelena i siva za gornje površine i zagasito plava za donje površine. Do sada je u maketarskoj literaturi objavljena jedna šema ovog farbanja i to u čuvenom jugoslovenskom maketarskom časopisu YUVAM AEROPLAN posle kojeg je ova šema imala nekoliko ponavljanja u drugim časopisima i uputstvima za dekale koji su pokrivali ovu temu. Na žalost, ta šema koja je tada objavljena je bila nekompletna i delom netačna. Objavljivanjem fotografije ovog „eksperimentalnog“ PFM-a u monografiji 117. lap-a (autori Bojan Dimitrijević i Milan Micevski) na kojoj se vrlo jasno vidi kompletna šema tj. raspored maskirnih površina zelene boje na levoj strani trupa PFM-a „beli 719“ došlo je do mogućnosti da se ova višedecenijska dilema dovede do neke dobrim delom kompletirane celine. Ukrštanjem ove navedene fotografije sa fotografijom koja je takođe više puta objavljivana (priložena je u članku), poređenjem spomenute već objavljene šeme farbanja ovog aviona kao i razgovorima sa nekoliko maketara, istoričara i publicista, uspeli smo da šemu dovedemo do ovoga što se vidi na ilustracijama. Cilj ovog članka je da se pokuša dešifrovanje ove eksperimentalne šeme farbanja tj. rasporeda maskirnih mrlja i površina na jedinom tako ofarbanom primerku Miga 21PFM u RViPVO.  Ovaj članak i naša saznanja s radošću delimo sa svima koje ova tema interesuje bez ikakve iluzije da je ovo završena priča i da na nju treba staviti tačku.
Zahvaljujem se gospodinu Bojanu Dimitrijeviću na ustupljenom skenu original fotografije u velikoj rezoluciji sa koje se ova šema mogla bez većih problema „pročitati“ a original fotografija je dobijena od gospodina Ivana Nikolovskog za opremanje monografije 117.lap-a koji je kao avio mehaničar radio u 125.lae. Druga veoma bitna fotografija u većoj rezoluciji je potpisana sa Media centar ODBRANA via Aleksanadar Radić kojem se takođe srdačno zahvaljujemo.
Boje za „beli 719“: pretresanjem uglavnom maketarske literature došli smo do nekoliko kombinacija boja po FS. Na maketi su isprobane dve koje su bile vrlo približne tadašnjem jugoslovenskom načinu farbanja koji je za osnovu imao britanski standard B.S.381c. Najbliža kombinacija je :
Zelena FS 34079
Siva FS 36118 i
Plava FS 35164  (PRU Blue)
Napomena: ove boje uzeti sa rezervom.  

MiG-21PFM No.22719 came to Yugoslavian Air Force on 23rd of July 1968. After being used as a fighter-interceptor in the 204th Fighter Regiment, 22719 continues its service in the 117th Fighte Regiment in the same role as part of the A-team until the second half of the 1970s when it was reassigned to the 125th Fighter Squadron inside of the same regiment. While being transferred to the 125th Fighterjet Squadron, it was revised in the Vazduhoplovni zavod "Zmaj" when it first got its experimental camouflaged scheme. It was painted that way for almost five years. Unlike the typical unicolor aluminum/silver paint job, the camouflaged scheme was made out of three colors already seen on other types of active Yugoslav airplanes: dull green and dull grey for the upper part and dull blue for the lower surfaces. Until now, there was only one publication in the scale modeling literature that had a representation of this type of scheme and it was in the famous Yugoslavian scale modeling magazine "YUVAM AEROPLAN". After this article, other magazines wrote about this scheme as well as some instruction manuals with special decals for this camouflage. Unfortunately, that scheme was partly incomplete and not fully correct. Authors Bojan Dimitrijević and Milan Micevski published the unique photographs of this airplane in their monography about 117th Fighter Regiment which gave us a better look at the complete camouflage as well as the opportunity to end this long-lasting dilemma about the correct historical look of "White 719".  Following the photo of this MiG-21PFM from their article and the only other photo that was found on the internet, we were able to make a new correct illustration of the paint job. The authenticity was confirmed with several scale modelers, historians, and publicists. The main goal of this article is to try and define this experimental camouflage and to give fellow scale modelers the correct layout with photos of that particular Yugoslav MiG-21PFM. We kindly share our research with everyone who finds this theme interesting, without any illusions that this topic is finished and that we should put an end to it.
I would like to thank Bojan Dimitrijević for sharing the scan of the original photo in high resolution with us from which we could clearly see the correct scheme. The original photo was given by Mr. Ivan Nikolovski, who used to work as an airplane mechanic in 125th Fighter Squadron (on Željava underground airport) and it was used in the monography of the 117th Fighter Regiment. We would also like to thank Aleksandar Radić for the second very important high-resolution photo which was authorized in the name of Media Centar ODBRANA. The color palette for the "White 719" was collected through scale modeling literature and was made with a combination of colors by the Federal Standard. The colors were tested on a scale model in order to find which paint job is the closest to the original Yugoslavian way of painting airplanes that was based on the British standard B.S.381c. The closest combination to the original is:
Dark Green FS 34079
Medium Gunship Grey FS 36118
Intermediate Blue FS 35164 (PRU Blue)
Note: take this color palette with a reserve