Dornier Do-22

Izdavač: KAGERO
Autor: Đorđe Nikolić
Jezik pisanja: engleski
ISBN 978-83-65437-61-7
Review copy: CASEMATE UK
Prilog priredio: Miroslav D. Šljivić

Dornier Do-22 je avion o kojem se do sada znalo pomalo, u fragmentima i na delove. Od ovog izdanja koje je priredio Đorđe Nikolić ta činjenica je preokrenuta te smo u jednoj odličnoj knjizi u izdanju poljskog KAGERA dobili mnoge bitne i vrlo zanimljive činjenice na tacni.

Knjiga sadrži kompletnu istoriju nastanka ovog sjajnog vazduhoplova koji je bio u arsenalu Kraljevine Jugoslavije, Kraljevine Grčke i Finske. Za svaku zemlju je autor ustanovio i nama predstavio celokupnu priču o upotrebi, tehničkim detaljima i načinu eksploatacije te istoriju upotrebe svakog aviona od početka do kraja. Deo koji najviše interesuje naše vazduhoplovne entuzijaste i istoričare je svakako deo o upotrebi u JKRV od izrade i intenzivnih ispitivanja prvog prototipa, stizanja prvih serijskih aparata preko upotrebe u hidroplanskim eskadrilama pa do aprilskog rata i upotrebe u 2. Yugoslav Squadron-u RAF-a.

Pored 150 stranica teksta koji je odlično ilustrovan sa fotografijama, skicama i tehničkim šemama dolazi i poseban deo sa 8 stranica tehničkih crteža u A4 formatu i dve stranice A3 formata na kojima su dati crteži u razmerama 1/72 i 1/48 a koje je pripremio Oleksandar Boiko. Nakon toga dolaze odlični kolor profili Do-22 velikog majstora Arkadiusa Vrobela (Arkadiusz Wrobel) u bojama JKRV (jednobojna tokom predratne upotrebe i dvobojne iz vremena 2. Yugoslav Squadron-a) a ukupno za pet različitih mašina, jednog Litvanskog (koji je završio u finskim bojama), četiri finska i tri grčka. Kao poseban dodatak treba navesti i dva lista A2 formata na kojima su tehnički crteži u razmerama 1/32 i 1/24.

Pored mnoštva vrlo interesantnih detalja posebno treba istaći i navođenje tačnih naziva boja koje su korišćene za farbanje datih vazduhoplova sa tačnim šemama koje je autor pripremio na osnovu fotografija (od kojih su neke objavljene po prvi put). Date boje su sa fabričkim nazivima i standardima koje je autor u tekstu „preveo“ na tadašnji RLM standard ili nazive britanskih boja koje su dodatno korišćene te je za nas maketare to posebno veliki plus.

U posebno napravljenim tabelama autor nam je predstavio razne informacije kao što su uporedne težine određenih tehničkih delova i sklopova za različite verzije ovog aviona (prototip, jugoslovenski, grčki i finski), časove naleta aviona ovog tipa u jugoslovenskoj upotrebi, broj sati borbenog naleta u aprilskom ratu po avionu, raspored i međusletanja prilikom preleta za Egipat, navođenje fabričkog broja i VeBr za svaki proizvedeni Do-22, uporedne nazive činova u JKRV, finskom grčkom vazduhoplovstvu i RAF-u te poseban spisak svih glavnih delova Do-22. Posebna poslastica je tabelarno predstavljeno fabričko uputstvo za farbanje pojedinih delova i sklopova.

Za ljubitelje vazduhoplovstva koji žele još da istražuju, data je odlična lista izvora koje je autor koristio tokom svog istraživanja u vezi sa Do-22.

Knjiga Đorđa Nikolića o Dornierovom Do-22 je nesumnjivo unela svetlost u polumrak nedovoljno istražene vazduhoplovne istorije našeg podneblja. Iskreno se nadamo da će svako naredno izdanje biti svetlo i radost istog intenziteta.

Zahvaljujemo se CASEMATE UK na ustupljenom primerku ove fantastične knjige te ih toplo preporučujemo svim ljubiteljima avijacije i istorije.

Veliku zahvalnost dugujemo i samom autoru Đorđu Nikoliću na ustupljenom materijalu koji je ilustrovao ovaj prilog.

Miroslav D. Šljivić