TITO'S UNDERGROUND AIR BASE

TITO’S UNDERGROUND AIR BASE
BIHAĆ (ŽELJAVA) UNDERGROUND YUGOSLAV AIR FORCE BASE, 1964-1992
EUROPE@WAR No.14
Publisher: Helion & Company
Authors: Bojan Dimitrijević i Milan Micevski
ISBN 978-1-913118-67-9
Written language: English
Review: Miroslav D. Šljivić
English translation: Nikola D. Rađenović

The Ex Socialistic Federal Republic of Yugoslavia did its best to stay neutral with its political attitude on the gap between The East (Warshaw pact countries) and The West (NATO pact countries) and therefore to save itself and its position in that world. To maintain its status, SFRY was constantly improving its military power to show that it is ready to defend itself in case of aggression. The military budget was usually out of the line compared to the regular budget for the civilian infrastructure. That disbalance or megalomania (looking from today's perspective) resulted in forming one of the strongest airbases in Europe. The complex was very fascinating in every way but there wasn’t much information about it during its active service until the end in 1992 when many stories became revealed with or without grounds. The book „TITO’S UNDERGROUND AIR BASE - BIHAĆ (ŽELJAVA) UNDERGROUND YUGOSLAV AIR FORCE BASE, 1964-1992“ by Bojan Dimitrijević and Milan Micevski gave us a very decent and complete story in five chapters from the idea, through the building, developing and service, to its end in 1992. Many photographs, maps, and illustrations that can be found in this publication carefully illustrate the writing which is very precise in detailing and explaining the whole airport Bihać on Željava, as well as the „Klek“ building. Many interviews with people who served through their professional service at this airport make this book unique special. The underground airport Bihać was a typical image of Yugoslav military style which had domestic solutions and equipment with American, Soviet, British, Swedish, and other systems. The publication has many illustrations and sets of fantastic color profiles of MiG-21 by Tom Cooper which were used in the 200th Air Base. Having a chance to serve a year at The Bihać (Željava) Airport in 200th Air Base (September 1989- September 1990) working in different roles (guard, commander of the airport guardsmen no.137 “Baljevac”, member of the ornithological group, etc.) and getting to know the airport and the surroundings very well, this might be the best and most complete work and publication about this complex that I have ever seen.
I would like to thank Mr. Tom Cooper as well as HELION&COMPANY for sending an issue of this magnificent book.


TITO’S UNDERGROUND AIR BASE
BIHAĆ (ŽELJAVA) UNDERGROUND YUGOSLAV AIR FORCE BASE, 1964-1992
EUROPE@WAR No.14
Izdavač: Helion & Company
Autori: Bojan Dimitrijević i Milan Micevski
ISBN 978-1-913118-67-9
Jezik pisanja: engleski
Prilog: Miroslav D. Šljivić
Prevod priloga na engleski: Nikola D. Rađenović


Bivša Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija se trudila da svojom politikom ostane na neutralnoj poziciji između istoka (zemlje Varšavskog ugovora) i zapada (zemlje NATO pakta) i da na taj način sačuva sebe i svoju viziju tadašnjeg sveta. Da bi to mogla da ostvari konstantno se trudila da što više ojača svoje oružane snage kako bi i na taj način potencijalnom agresoru dala na znanje da je spremna za odbranu. U tim pokušajima da se ojačaju svoje oružane snage često se prelazila granica mogućeg u smislu da su se sredstva (novac) trošila prilično neumereno obzirom na razvijenost civilnog dela državne infrastrukture. Upravo ta neumerenost ili megalomanija (gledajući iz današnje perspektive) je imala za razultat nastajanje jedne od najjačih vazduhoplovnih baza u tadašnjoj Evropi. O tom objektu koji je bio fascinantan u svakom smislu u vreme njegovog aktivnog operativnog života se znalo veoma malo a nakon njegovog kraja 1992. su se ispredale čitave priče sa i bez osnova. Knjiga „TITO’S UNDERGROUND AIR BASE - BIHAĆ (ŽELJAVA) UNDERGROUND YUGOSLAV AIR FORCE BASE, 1964-1992“ autora Bojana Dimitrijevića i Milana Micevskog nam u pet poglavlja pruža izuzetno verodostojnu i kompletnu priču od same ideje o nastanku, projektovanju, izgradnji, razvoju i korišćenju ovog objekta sve do njegovog kraja 1992. Mnogobrojne fotografije, mape i ilustracije koje se nalaze u ovoj publikaciji odlično ilustruju tekst koji je pitak i vrlo konkretan u opisivanju i objašnjavanju teme celokupnog aerodroma Bihać na Željavi i u njemu objekta „Klek“. Posebnu vrednost knjizi daju mnogobrojni intrevjui sa ljudima koji su svoju profesionalnu službu provodili na ovom aerodromu a čije su izjave i podatke autori vrlo vešto uneli u sadržaj. Podzemni aerodrom Bihać je bio tipična slika jugoslovenskog vojnog stila koji se ogledao u korišćenju domaćih rešenja i sredstava sa upotrebom američkih, sovjetskih, britanskih, švedskih i dr. sredstava i sistema te je kao takav privlačio pažnju mnogih.
Publikacija je bogato ilustrovana i setom odličnih kolor profila Migova21 koji su bili u upotrebi u 200.vb a koje je priredio Tom Kuper.   
Obzirom da sam i lično proveo godinu dana na Željavi u 200. Vazduhoplovnoj bazi na odsluženju vojnog roka (septembar 1989 – septembar 1990) u raznim ulogama (vojnik stražar, k-dir aerodromske straže br.137 „Baljevac“,
član ornitološke ekipe i dr.) te sam zbog toga veoma dobro upoznao sam aerodromski kompleks i okolinu, mogu slobodno da kažem da je ovo do sada najbolje i najkompletnije delo koje opisuje ovaj veličanstveni objekat.
Zahvaljujem se gospodinu Tomu Kuperu i izdavačkoj kući HELION&COMPANY na poslatom primerku ove sjajne knjige koju srdačno preporučujem svima koje interesuje vazduhoplovstvo, istorija ili pravi mega projekti.