MiG-21pfm

MiG-21pfm
EDUARD, 1/48
Maketa i fotografije: Nenad Petkovski Pele

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11