Bf-109F-4 Trop

Bf-109F-4/Trop Marseille
Eduard, 1/72
Maketa i fotografije: Zoran Jakovljević profaMaketa predstavlja avion Bf-109F-4 na kojem je leteo Hans-Joachim Marseille kao komandir 3./JG27, Libija, jun 1942.
Eduard, kutija ProfiPACK #70155

m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 m11 m12 m13