Rafale B

Rafale B, Revell, 1/48
Izrada makete i fotografije: Milan Radulović