„Michael Beetham Conservation Centre”

Mesto: RAF Museum Cosford
Tekst i fotografije: Miroslav D. Šljivić

U sklopu RAF-ovog muzeja u Kosfordu, pored ostalih vrlo zanimljivih stvari, nalazi se i „Michael Beetham Conservation Centre“ (u daljem tekstu MBCC)koji je dobio ime po jednom od najznamenitijih ljudi RAF-a u njegovoj istoriji. Michael Beetham je bio učesnik Drugog svetskog rata u bombarderskim posadama, nakon rata je nastavio vojnu karijeru da bi njen profesionalni zenit imao u toku Foklandskog rata kada je bio jedan od glavnih stratega i planera te operacije. Jedna druga, mnogo lepša, uloga je bila ta da je „spasio“ mnoge za otpis spremljene vazduhoplove te je na taj način uspeo da sačuva mnogo toga za naredne generacije. Takođe, jedan je od osnivača Centra za konzerviranje i reparaciju muzejskih eksponata…

U samom MBCC-u se obavljaju glavni radovi za RAF-ove muzeje kao i druge institucije koje imaju saradnju i potrebu za uslugama ovog centra. Jedna od glavnih zvezda ovog centra je i kompletna restauracija Do-17 koji je nakon nekoliko decenija izvađen sa dna mora kraj britanske obale. Prilikom obilaska MBCC-a u dva navrata, imao sam priliku da vidim kako se odvijaju radovi na ovoj vrlo zahtevnoj i složenoj restauraciji kao i sve ostale projekte koji su bili u toku.

Setom fotografija ću pokušati da dočaram izgled i atmosferu u MBCC-u. Moram napomenuti da me je više od svega impresionirao odnos koji rukovodstvo ovog muzeja i samog centra ima prema podmlatku tj. prema volonterima a kasnije i ljudima koji direktno učestvuju u pripremi a potom i glavnim radovima na svim projektima. Bilo bi jako dobro da tako nešto zaživi i kod nas…