Drugi svetski rat u minijaturi

Drugi svetski rat u minijaturi
80 godina od Aprilskog rata
Tekst i fotografije: Miroslav D. Šljivić


Galerija nauke i tehnike SANU u Beogradu je mesto na kojem se održavaju tradicionalno dobre i kvalitetne izložbe. Prvog aprila je otvorena izložba čiji je naslov Drugi svetski rat u minijaturi – 80 godina od Aprilskog rata čiji su organizatori maketarski klubovi Oluj i BMK sa prijateljima. U sklopu izložbe je postavljeno preko stotinu maketa aviona, oklopa i brodova koji su učestvovali u tom najvećem sukobu u istoriji čovečanstva. Makete pokrivaju kompletno razdoblje i sva vojišta Drugog svetskog rata stim što je akcenat izložbe na Aprilskom ratu 1941. U delu koji pokriva Aprilski rat su izložene makete mnogih aviona lovaca, bombardera i izviđača koji su bili u eskadrilama Vazduhoplovstva Vojske i Mornarice Kraljevine Jugoslavije te se može steći slika kako su oni izgledali. Izložene makete pružaju dobru sliku o našim i protivničkim sredstvima koja su korišćena tokom sukoba. Odlični panoi/posteri koji prate izložbu su vrlo informativni i korisni u dodatnom pojašnjavanju događanja i opisu sredstava koji su korišćeni u Aprilskom ratu. Ovakav način predstavljanja istorijskih događaja je izuzetno koristan i efektan a naš hobi, maketarstvo, u ovakvim prilikama dolazi do punog izražaja.
Izložbu u Galeriji nauke i tehnike SANU (ulica Đure Jakšića u Beogradu) treba posetiti jer zaista ima šta da se vidi.