O nama/About us

Miroslav D. Šljivić
Pokretač i urednik

Od samog starta Maketar PLUS je posvećen:

  • idejama koje se poklapaju sa načelima IPMS-a
  • širenju pozitivne maketarske energije i saradnji među maketarima bez obzira na nivo usvojenih veština
  • te podsticanju stvaranja priloga od samih maketara po IPMS principu (Maketarima od maketara – By Modellers, for Modellers).

Maketar PLUS je vođen željom da se svim maketarima pruži set informacija iz tema koje su bliske našem hobiju. Maketarstvo je izuzetan hobi koji u sebi prožima mnoge teme iz istorije, tehnike i dizajna a takođe, vremenom, razvija i mnoge veštine koje su potrebne za uspešno završavanje izabrane makete.
Maketar PLUS sa svojim e-magazinom i sajtom čini „maketarsku grupaciju“ koju stvaraju entuzijasti na bazi dobrovoljnog rada u svoje slobodno vreme a prave ga, pre svega, maketari i ljubitelji maketarstva koji svojim prilozima obogaćuju sadržaj svakog e-izdanja i sajta u skladu sa svojim mogućnostima.
Naš moto je takođe i „MAKETARSTVO BEZ GRANICA“ pa je danas Maketar PLUS prepoznat kao izrazito pozitivan vid predstavljanja maketarskih tema kod nas i u inostranstvu pre svega zbog kvaliteta priloga tj. celokupnog sadržaja i izgleda. Takođe, naš mali tim je veoma ponosan na činjenicu da svojim radom utiče na povezivanje maketara iz cele zemlje, regiona pa i celog sveta kao i na to da nas prate maketari različitog životnog doba i vrlo širokog spektra profesija sa različitim maketarskim interesovanjima iz preko 100 zemalja.
Obzirom da zbog svojih profesionalnih i porodičnih obaveza nismo u mogućnosti da ispratimo sva maketarska dešavanja, uveli smo mogućnost „dopisne saradnje“ putem koje sami organizatori tih dešavanja imaju mogućnost da predstave svoje takmičenje ili izložbu. Veoma smo srećni što je ta ideja prihvaćena vrlo pozitivno.
Zbog svega ovoga, sigurni smo da ćemo i dalje uživati u radu na novim izdanjima e-magazina Maketar PLUS i temama koje ćemo posebno obrađivati na našem sajtu a sve to uz veliku podršku naših prijatelja-hobista.

------------------------------------------

From the beginning, Maketar PLUS follows the ideas which are following tenets and principles of IPMS including sharing positive scale modelling energy and cooperating between scale modellers despite their level of skill. Also, we tend to encourage scale modellers to create articles by themselves using the principle of IPMS - From modellers to modellers.
Maketar PLUS is lead by an idea to offer a set of information from topics that are close to our hobby. Scale modelling is an amazing hobby which spreads out to subjects including history, Technics and design. Besides that, scale modelling develops many skills which are necessary to successfully complete chosen models. Maketar PLUS together with e-magazine and website forms a "scale modelling community" which is moderated by scale modellers and sympathizers of scale modelling who tend to enrich the content of every e-issue and website in accordance with the possibilities. Also, our slogan is "SCALE MODELLING WITHOUT LIMITS" which is recognizable both in our country and abroad due to the quality of scale modelling themes in our articles and due to the overall goal that we have. Our small team is really proud of the fact that it successfully connects scale modellers with different professions and at different age in over one hundred countries from all over the world. Since we are not able to follow up with all scale modelling events due to professional and family obligations, organizers or participants of scale modelling exhibitions and competitions send us reports about their events or about their work. We are very happy to hear that this idea is positively accepted by our readers and we encourage everyone to contribute.
We are sure that you are going to enjoy reading Maketar PLUS as much as we enjoy working on new issues with its interesting content and themes everything with a great support from our hobbyist friends.

Srdačan maketarski pozdrav,
Miroslav D. Šljivić

Maketar Plus

Novi Sad, Serbia, + 381 60 012 18 27 , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bilten za popularizaciju maketarstva, ISSN 2334-6485 (online)

Naš tim/Meet the Team

Naš tim čine maketari i ljubitelji ovog hobija koji u svoje slobodno vreme učestvuju u stvaranju svakog izdanja e-magazina i sajta Maketar PLUS.

Our team consists of modellers and admirers of this hobby who use their free time to prepare every issue of this e-magazine and to moderate Maketar PLUS website.

Miroslav D. Šljivić
Web, Urednik/Editor
Nikola D. Rađenović
Kourednik/Coeditor
Aleksandar Perduv
Uređivački savet/Editorial Board
Aleksandar Pavlov
Uređivački savet/Editorial Board
Zoran Radoš
Predstavnik za Ujedinjeno Kraljevstvo/UK Correspondent
Miroslav Adamović
Predstavnik za Australiju/Australia Correspondent
Damir Mujanović
Prelom/Prepress
Saša Vulić
Web, Prelom/Prepress